19/07/2022

การพัฒนาก้านบัวหลวงอัดแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

19/07/2022

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากบัวผันเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

21/04/2022

พิงค์เซนเซชั่น

ชื่อบัว : พิงค์เซนเซชั่น ช […]
21/04/2022

จงกลนี

ชื่อสามัญ : Jongkolnee ชื่ […]
21/04/2022

แกลดสโตน

ชื่อบัว : แกลดสโตน ชื่อสาม […]
20/04/2022

คอมานเช่

ชื่อสามัญ : Nymphaea ̶ […]
20/04/2022

เมล่า

ชื่อสามัญ : Mayla ชื่อวิทย […]
20/04/2022

เฮลโวล่า

ชื่อสามัญ : Helvola, Pygmy […]
20/04/2022

ลิตเติ้ลชู

ชื่อสามัญ : Little Sue ชื่ […]
11/04/2022

มังคลอุบล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea […]
11/04/2022

ฉลองขวัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea […]
08/03/2022

โครงสร้างบัวสกุลปทุมชาติ (Nelumbo)

โครงสร้างบัวสกุลปทุมชาติ ( […]
มทร.ธัญบุรี