สายพันธุ์บัวที่มีในพิพิธภัณฑ์

กำลังดำเนินการ…………….

25/10/2018

บัวโคโลราต้า

25/10/2018

PurpleJoy

01/07/2018

บัวธัญกาฬ

เป็นบัวสายเขตร้อนบานกลางคื […]
04/06/2018
ฉลองขวัญ

บัวฉลองขวัญ

ชื่อ : ฉลองขวัญ ชื่อสามัญ […]
02/06/2018

บัวสุวรรณา

ชื่อสามัญ : บัวสุวรรณา ชื่ […]
01/06/2018

บัวมาดามวิลฟรอง กอเนียร์

ชื่อ Madame Wifron Gonnere […]
01/06/2018

บัวเลียว

ชื่อ บัวเลียว ชื่อวิทยาศาส […]
01/06/2018

บัวแทนพงศ์

ชื่อ แทนพงศ์ ชื่อวิทยาศาสต […]
01/06/2018

บัวมณีเรด

ชื่อ บัวมณีเรด ชื่อวิทยาศา […]