areerat

10/11/2015

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. […]
23/02/2012

การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์บัวหลังน้ำลด

พิพิธภัณฑ์บัว ของมหาวิทยาล […]
20/02/2012

ภาพอบรมการถ่ายภาพบัว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554

20/02/2012

วิทยาลัยการปกครองดูงานที่พิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554

 
20/02/2012

ภาพโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าเยี่ยมชมบัว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 54

20/02/2012

ภาพโรงเรียนบ้านคลอง 22 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554

20/02/2012

ภาพโรงเรียนเทศบาล 5 เข้าดูบัว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554

20/02/2012

รายการลูกทุ่งดำดีเยี่ยมชมบัว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

20/02/2012

รายการพากินพาเที่ยวถ่ายบัว

20/02/2012

รายการเช้านี้ที่หมอชิตถ่ายรายการที่พิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

   
20/02/2012

ภาพตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเข้าเยื่ยมชมบัว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

20/02/2012

ภาพนักร้อง เซน the star ถ่ายรายการที่พิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

20/02/2012

ภาพเจ้าของดอกบัวคู่เข้าเยี่ยมชมบัว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

20/02/2012

ภาพโครงการอบรมถ่ายภาพบัว

 
20/02/2012

ภาพรายการ 30 ยังแจ๋วถ่ายบัว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

 
17/02/2012

สื่อทำข่าว รายการนิติ สมุทรโคจร ถ่ายที่พิพิธภัณฑ์บัว

 
17/02/2012

สื่อถ่ายรายการ สุภาพสตรีหมายเลย1 ถ่ายทำที่พิพิธภัณฑ์บัว

 
17/02/2012

รายการของดีประเทศไทยถ่ายที่พิพิธภัณฑ์บัว

 
17/02/2012

รายการ weekend by kob ถ่ายที่พิพิธภัณฑ์บัว

 
17/02/2012

รายการ @สยาม ถ่ายที่พิพิธภัณฑ์บัว