pink sensation

lotus

Mrs.edwards whitaker

ม.ค.
09

ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’60 (Open House)

นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’60 (Open House)

20161220-rt60

ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’60 (Open House) เปิดบ้านราชมงคล  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำการเปิดสอน และนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายอาทิเช่น
– สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

– การสัมนาทางวิชาการและงานวิจัย

– เปิดบ้านราชมงคล 2560 (Open House)

– จัดติวสอบตรง ป.ตรี

–  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

– การประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ดนตรีและศิลปะ

 

และภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา และสินค้าผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด อีกมายมาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 02-549-4992 02 549 4990

ชมภาพบรรยากาศ งานวันสถาปณามหาวิทยาลัยย้อนหลัง ได้ที่ >> ราชมงคลวิชาการ

20160117-PR-02-009-300x200 20160118-PR-06-183-300x199 20160118-PR-07-084-300x200 20160118-PR-07-095-300x200

ก.ค.
27

คณะกรรมการบริหารชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1

คณะกรรมการบริหารชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1

ชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 1 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จำนวน 120 คน

โดยท่านผู้ช่วยอธิการบดีรศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

และมอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ “ดอกบัวสดอบแห้ง จากอาจารย์รุจิรา เดชสูงเนิน”

มีนางเยาวมาลย์ น้อยใหม่ นายอิศราพงษ์ แคนทอง และนายกฤษณะ กลัดแดง นักวิชาการเกษตร

เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Read the rest of this entry »

ก.ค.
26

ทีมงานรายการ “เรื่องเล่า…จากชุมชน” ช่อง NBT (ช่อง 11)

ทีมงานรายการ “เรื่องเล่า…จากชุมชน” ช่อง NBT (ช่อง 11)

ออกอากาศทุกวันเสาร์ 16:30 – 16:55 น.

ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บัว และประโยชน์จากบัว

โดยนายกฤษณะ กลัดแดง และนางเยาวมาลย์ น้อยใหม่ นักวิชาการเกษตร เป็นผู้บรรยายสรุป

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ณ พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   Read the rest of this entry »

ก.ค.
23

นักเรียนจากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คน
เข้าเยี่ยมชมและขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน
ชื่อโครงการ “A day with Environmentalist”
โดยมีนายกฤษณะ กลัดแดง นักวิชาการเกษตร
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์บัวกับสิ่งแวดล้อม และพาเยี่ยมชม
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
ณ พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Read the rest of this entry »

ก.ค.
23

ถ่ายรายการเชฟบุ๊คVSกุ๊กอาร์ต เทปพิเศษ ปทุมธานี

ออกอากาศทางช่อง GMM25 วันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 59 และวันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 59 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บัว อาหารจากบัว สปาบัว

และการดำนา รร.สาธิตนวัตกรรม บรรยายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บัว ความรู้เกี่ยวกับบัว ในเรื่องต่างๆ การปลูกบัว ดูแลรักษา

และการนำบัวไปใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยนายกฤษณะ กลัดแดง (นักวิชาการเกษตร)

ถ่ายทำรายการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ณ พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

@lotus.rmutt @rmutt.klong6 @bookartkitchen

8386 Read the rest of this entry »

Older posts «