pink sensation

lotus

Mrs.edwards whitaker

พ.ค.
16

ประกาศการเปิด-ปิด การให้บริการของพิพิธภัณฑ์บัว

BG_บัว

มี.ค.
21

รายการสุขสโมสร Good Morning Family

รายการสุขสโมสร Good Morning Family

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 8.00 น. ช่อง 3 Family ช่อง 13

ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร

เกี่ยวกับการปลูกบัวและพิพิธภัณฑ์บัว

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ณ พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 IMG_8497 IMG_8507

IMG_8518 IMG_8519 Read the rest of this entry »

มี.ค.
21

กศน.อำเภอเมืองนครนายก เข้าเยี่ยมชม

กศน.อำเภอเมืองนครนายก

นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครู จำนวน 30 คน

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของบัว

โดยมีนายกฤษณะ กลัดแดง และนางเยาวมาลย์ น้อยใหม่ เป็นผู้บรรยาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559

ณ พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

IMG_8485

IMG_8483 Read the rest of this entry »

มี.ค.
09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

โดยดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม นำนักศึกษาสาขาชีววิทยาชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 คน

เข้าฟังบรรยาย และศึกษาเกี่ยวกับสรีระวิทยาบัว

โดยมีผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร และนายอิศราพงษ์ แคนทอง เป็นผู้บรรยาย
ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_8344

IMG_8347 Read the rest of this entry »

ก.พ.
24

รายการเที่ยงรายวัน ช่วง Life Style ช่อง ONE

ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร และดร.ไฉน น้องแสง
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บัว และผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากบัว
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ณ พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 – 13.30 น. ทางช่อง one 31

IMG_8275 IMG_8286 Read the rest of this entry »

Older posts «