ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ดอก เมื่อตูมจะมีลักษณะคล้ายรูปกรวยและเมื่อดอกบัวบานทรงของดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม โดยดอกบัวบางชนิดจะมีกลีบซ้อนกันหลายชั้น

ก้านดอก ก้านใบ มีสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน มีลักษณะกลม ชูขึ้นเป็นก้านตรงแทงขึ้นมาจากน้ำมีทั้งชนิดขนและไม่มีขน

ใบ มีสีเขียวหรือสีน้ำตาลอ่อน ลักษณะกลมใหญ่ มีทั้งชนิดที่มีขนและไม่มีขน

 

คลิกด้านล่างเพื่อดูแต่ละประเภท

บัวประทุมชาติ

บัวปทุมชาติ

บัวอุบลชาติ

บัวอุบลชาติ

บัวกระด้ง หรือ บัววิกตอเรีย

บัวกระด้ง หรือ บัววิกตอเรีย