บัวปทุมชาติ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวปทุมชาติ :
01/06/2016
good morning friday
17/06/2016

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวอุบลชาติ :

บัวอุบลชาติ

บัวอุบลชาติ

 ดอกของบัวอุบลชาติ   มีลักษณะ  เด่นที่สามารถแบ่งได้ดังนี้

 • รูปทรงดอก
 • กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
 • ความซ้อนของกลีบเลี้ยงและกลีบดอก
 • สี
 • กลิ่น

รูปทรงดอกมี 3 ลักษณะคือ 

 • ดอกตูมทรงยาว  เมื่อบานทรงป้อมรูปถ้วย
 • ดอกตูมค่อนข้างป้อม  เมื่อบานจะเป็นทรงครึ่งวงกลม
 • ดอกตูมทรงป้อม เมื่อบานดอกบานจะแผ่ออกมากกว่าครึ่งวงกลม (ค่อนข้างกลม)

กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มี 3 ลักษณะคือ 

 • กลีบเรียวยาว  มัทั้งปลายเรียวแหลมและปลายมน
 • โคนและปลายกลีบแคบ  กลีบเรียวทั้งปลายเรียวแหลมและปลายมน
 • โคนกลีบครึ่งล่างกว้างและครึ่งปลายมน
 • โคนกลีบครึ่งล่างกว้างและครึ่งปลายมีทั้งปลายเรียวแหลมและปลายมน

ความซ้อนของกลีบเลี้ยงและกลีบดอก มี 3 ลักษณะ

 • ซ้อนน้อย โดยมีกลีบรวมกันไม่ถึง 20 กลีบ
 • อน โดยมีกลีบรวมกันประมาณ 20 – 30 กลีบ
 • ซ้อนมาก โดยจะมีดอกรวมกันมากว่า 30 กลีบ

สี สามารถแบ่งได้ตามชนิดได้ 3 ชนิด คือ

 • อุบลชาติยืนต้นหรือบัวฝรั่งมี 5 สี คือ ขาว ชมพู แดง เหลือง และส้มอมแสด  (โดยสามารถเปลี่ยนสีได้จากวันแรกที่บาน  ไปจนวันสุดท้าย)
 • อุบลชาติลมลุกบานกลางวันมีทุกสี ยกเว้นสีดำ
 • อุบลชาติล้มลุกบานกลางคืนมี 3 สี  คือ  ขาว ชมพู และแดง

กลิ่น มักพบกลิ่นหอมในอุบลชาติล้มลุกกลางวัน เช่น บัวผัน บัวเผื่อน

  ก้านใบ ก้านใบของบัวอุบลชาติ  สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

 • อุบลชาติยืนต้นหรือบัวฝรั่ง  สามารถพบได้ทั้งชนิดที่มีขนและชนิดที่ไม่มีขน
 • อุบลชาติล้มลุก เช่น บัวผัน บัวเผื่อนส่วนใหญ่จะไม่มีขน  แต่เราสามารถพบขนของอุบลชาติล้มลุกได้ในบัวสาย  บางชนิด
 • ขน  ลักษณะขนบนใยบัวอุบลชาติมี 2 แบบ  คือ
  – ขนสั้นบาง
  – ขนยาวหนา

ใบของบัวอุบลชาติ  มีลักษณะเด่นที่สามารถแบ่งได้ดังนี้

 • สีใบ
 • ขอบใบ
 • ปลายใบ
 • รูปร่างของใบ
 • หูใบ
 • ขนบนใบบัว

สีใบ  แตกต่างกันระหว่างด้านบนและด้านใต้ใบ
รูปร่างของใบ  พบได้ทั่วไป 2 ลักณษณะ  คือ

 • ใบรูปวงกลม
 • ใบรูปไข่

ขอบใบมี 4 ลักษณะคือ

 • ขอบใบเรียบ
 • ขอบใบย่น
 • ขอบใบจักมนไม่เป็นระเบียบ
 • ขอบใบจักแหลมเป็นระเบียบ

หูใบ สังเกตความแตกต่างได้จากใบบัวที่แก่จัดมี 3 ลักษณะ คือ

 • หูใบปิด
 • หูใบเปิด
 • หูใบเปิดมาก (เกิน 90 องศา)

ปลายใบ  มี 3 ลักษณะ คือ

 • ปลายใบมน
 • ปลายใบเว้าเข้า
 • ปลายใบแหลม

ขนบนใบบัว พบได้ 2 ชนิด คือ

 • ชนิดที่มีขน
 • ชนิดที่ไม่มีขน