บัวกระด้ง หรือ บัววิกตอเรีย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัววิกตอเรีย :
01/06/2016
บัวอุบลชาติ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวอุบลชาติ :
01/06/2016

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวปทุมชาติ :

บัวปทุมชาติ

บัวปทุมชาติ

 ดอกของบัวปทุมชาติ  สามารถพบได้ 2 สี คือ  สีขาวและสีชมพู  โดยรูปทรงดอกทั่วไปมีทั้งลักษณะดอกแหลม

กลีบเลี้ยง  มีลักษณะคล้ายกลีบดอกแต่อยู่ด้านนอกสุด  มีตั้งแต่ 4-6 กลับ

กลีบดอก  บัวปทุมชาติจะมีกลีบกว้าง  มีปลายเรียวแหลมโค้งงอเข้าด้านในมาก และมีเส้นเรียงตัวเป็นระยะตามแนวยาวอยู่บนกลีบดอก

เกสร  มีทั้งเกสรตัวเมียและเกสรตัวผู้  โดยเกสรตัวเมียเป็นรูปคล้ายกรวยหงายปากตัด ภายในมีช่องรีงไข่และมียอดเกสรเรียงรายเป็นวงอยู่บนหน้าตัดของกรวยประมาณ 5-15 อัน  ทั้งยังมีเกสรตัวผู้เป็นจำนวนมาก  บางสายพันธุ์มีลักษณะคล้ายกลีบดอกมีส่วนปลายเป็นก้านชูขึ้น และมีอับเกสรตัวผู้เรียงล้อมรอบส่วนฐานของรังไข่

 ก้านดอก  ก้านใบของบัวสกุลปทุมชาติ  มีลักษณะกลม  เปลือกแข็งหนามเรียงอยู่ทั้วทั้งก้าน  โดยชูก้านขึ้นเหนือน้ำ  (ซึ่งยังมีบัวปทุมชาติบางพันธุ์สามารถชูขึ้นเหนือน้ำได้สูงถึง 2 มเตร)

 ใบของบัวปทุมชาติ  ใบของบัวสกุลปทุมชาติจะมีสีเขียวอมเทา  ใบค่อนข้างกลมคล้ายจาน ผิวใบด้านบนมีขนอ่อน ๆ และมีนวนตองเคลือบอยู่ด้านบนของใบ  จึงทำให้น้ำไม่เกาะใบบัว ส่วนต้นอ่อนของต้นบัวจะลอยอยู่ปริ่มน้ำและใบที่แก่จะชูพ้นน้ำ