คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21/05/2016
บัวปทุมชาติ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวปทุมชาติ :
01/06/2016
บัวกระด้ง หรือ บัววิกตอเรีย

  ดอกของบัววิกตอเรีย   สามารถทะยอยออกแทนกัน และมีดอกดก ดอกบัว 1 ดอกจะบานนานประมาณ 2 วันครึ่ง ซึ่งวันแรกดอกจะเริ่มบานในช่วงใกล้ค่ำ โดยกลีบดอกจะมีสีขาว เมื่อเช้าวันที่สองกลีบดอกจะมีสีชมพูเข้มขึ้นและจะบานตอนเย็นแล้วจึงโดยในตอนเช้าของวันถัดไป

ลักษณะของดอก ดอกตูมมีลักษณะป้อมมากและเมื่อบานจะแผ่เป็นรูปค่อนวงกลม
กลีบดอก  มีมากถึง 60 กลีบ  โคนกลีบดอกจะกว้างปลายกลับดอกจะมนและโค้งงอเข้าด้านใน
กลีบเลี้ยง  มี 4 กลีบ  ด้านนอกมีสีน้ำตาลแดงเหลือบเขียวและมีหนามแหลมปกคลุม ด้านในมีสีเหมือนกลีบดอก
เกสร  เกสรตัวเมียจะมีสีเหลืองสด  อับสรตัวผู้มีสีชมดูอมแดงส่วนก้านเกสรตัวผู้มีสีชมพูอ่อนอมม่วง ปลายด้านแหลมมีสีม่วงตรงกลางภายในดอกจะมีตุ่มยื่นออกมาซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้บัวสกุลวิกตอเรียมีกลิ่นหอม

  ก้านดอก  ก้านใบของบัววิกตอเรีย
ก้านดอก  มีสีเขียว
ก้านใบ มีสีเขียวเหลือบน้ำตาลแดง  มีหนามแหลมปกคลุมทั่ว

   ใบบัวสกุลวิกตอเรีย
มีลักษณะ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 – 1.5 เมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบมน  หูใบปิดหมด
ใบอ่อน  ด้านบนและด้านใต้  ใบมีสีน้ำตาลแดง  ขอบใบม้วนเข้า  และมีหนามปกคลุม
ใบแก่  ด้านบนของใบมีสีเขียงและด้านใต้ใบมีสีน้ำตาลแดงของใบยกตั้งขึ้นคล้ายขอบกระด้ง