นายพีระวิทย์ กล่ำคำ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นำคณะชาวบ้านจาก จ.นราธิวาส เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว
19/09/2019
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
08/10/2019

นายพีระวิทย์ กล่ำคำ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นำคณะชาวบ้านจาก จ.นราธิวาส เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายพีระวิทย์ กล่ำคำ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นำคณะชาวบ้านจาก จ.นราธิวาส จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพใน จ.นราธิวาส

#พิพิธภัณฑ์บัว
#กองอาคารสถานที่