นักเรียนโรงเรียนปวิฒตรา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
08/10/2019
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์บัว
25/10/2019

นักเรียนโรงเรียนปวิฒตรา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นักเรียนโรงเรียนปวิฒตรา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมปลูกบัว

#ปวิฒตรา
#พิพิธภัณฑ์บัว
#กองอาคารสถานที่