อาหารประเภทผัดจากบัว
25/08/2011
บัวหลวง : ดีบัว (Embeo of lotus)
25/08/2011

บัวหลวง : ดอกบัวหลวง (Flower of lotus)

องค์ประกอบทางเคมี  มีสารฟลาวโวนอยด์หลายชนิด
สรรพคุณ  แก้อาการช้ำใน ช่วยให้นอนหลับ
การนำมาใช้ นำดอกบัวตูมแห้ง 3-5 ดอก ต้มเก็บน้ำ 4-7 แก้ว ให้เดือด 5-10 นาที ดื่มขณะที่ยังอุ่นอยู่  วันละ 4  ครั้งๆละ 1 แก้ว