เทศบาลตำบลสรรพยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

นักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว
01/08/2019
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว
06/08/2019

เทศบาลตำบลสรรพยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

เทศบาลตำบลสรรพยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ภายในงานจัดกิจกรรมเที่ยววิถีชุมชนคนสาปยา ตอน “บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ” ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00-21.00 น. ณ บริเวณตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพันธุ์บัว โดยพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.สุรยุทธ เพ็ชรพลาย หัวหน้าส่วนงานพิพิธภัณฑ์บัว เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับบัว และสอนวาดภาพระบายสีบัวแก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ