«

»

ส.ค.
08

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดีดี

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดีดี
“งาน BUA la Fiesta 2017 ในวันที่ 10-20 สิงหาคม 2560”
กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าและลานกิจกรรมภายในศูนย์การค้า
ชั้น G และ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา

20431752_1797299130310228_8720721275153335042_n