ภาพกิจกรรมประกวดบัวอุบลชาติ เขตร้อนบานกลางวัน (บัวผัน-เผื่อน)

บรรยากาศงานประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12”
09/11/2015
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี
10/11/2015

ภาพกิจกรรมประกวดบัวอุบลชาติ เขตร้อนบานกลางวัน (บัวผัน-เผื่อน)

ภาพกิจกรรมประกวดบัวอุบลชาติ เขตร้อนบานกลางวัน (บัวผัน-เผื่อน)

ในงานประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” และการประกวดบัวผันสวยงาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558

ณ พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12195083_901543363266106_6451250948143725034_o

1 2

3 8

11 25

DSC_5630 DSC_5644

DSC_5646 DSC_5658

IMG_5985 IMG_6004

IMG_5994