«

»

เม.ย.
04

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนนำเด็กนักเรียน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 10 คน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>