ข้อมูลการติดต่อ

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39  หมู่ 1  ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก
อ.ธัญบุรี ปทุมธานี  12110

เวลาเยี่ยมชม :   8.30-16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

โทร      : 02 549- 3043, 02 549-3042 (กองอาคารสถานที่)
โทรสาร : 02  577- 2357 (สำนักงานอธิการบดี), 02-577-1150 (กองอาคารสถานที่)