Tag Archive: อบรมการวาดภาพสีน้ำ

ก.ย.
20

ภาพบรรยากาศอบรมวาดภาพสีน้ำ ขั้นสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2554

    ดูภาพบรรยากาศแบบสไลด์โชว์

ก.ย.
14

ภาพบรรยากาศการอบรมการวาดภาพสีน้ำ เบื้องต้น รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554

    ดูภาพบรรยากาศแบบสไลด์โชว์

ส.ค.
25

เปิดรับสมัครอบรมการวาดภาพสีน้ำ

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบและรักในงานศิลปะเข้าร่วมโครงการอบรมวาดภาพสีน้ำ ณ พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม อาคารวิทยบริการ โทร.0-2549-3636