Tag Archive: ปถวีธาตุ(ธาตุดิน)

ส.ค.
18

พิกัดยาไทยที่เกี่ยวกับบัว

n54-1808-3

“พิกัดยา” หมายถึงการจัดยาหรือจำกัดชนิดของยาตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จัดรวมเข้าเป็นหมวดหมู่ โดยมีสัดส่วนของยาแต่ละชนิดเท่ากันหรือเสมอภาคกัน รวมเรียกเป็นชื่อเดียว เพื่อสะดวกในการจดจำ ในการเขียนตำรับยาและการปรุงยา พิกัดยาที่พบบ่อยๆ และมีบัวหรือส่วนประกอบของบัวเป็นตัวยาได้แก่ พิกัดเกสรทั้งห้า พิกัดบัวทั้งห้า และพิกัดบัวพิเศษ พิกัดเกสรทั้ง5, เกสรทั้ง7, และเกสรทั้ง9 พิกัดเกสรทั้ง 5 หรือพิกัดเบญจเกสร หมายถึง เกสรดอกมะลิ พิกุล บุนนาค สารภี และเกสรดอกบัวหลวง ส่วนพิกัดเกสรทั้ง 7 หรือพิกัดสัตตเกสร เพิ่มเกสรดอกกระดังงา และดอกจำปี และพิกัดเกสรทั้ง 9 หรือ พิกัด  เนาวเกสร เพิ่มเกสรดอกลำเจียก และดอกลำดวนรสหอมเย็นเป็นตัวยาที่มีสรรพคุณรวมเป็นยาบำรุงหัวใจ จึงใช้เป็นตัวยาประกอบยาหอม เพราะช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื้น แก้ลมวิงเวียน ยังแก้ร้อนในกระหายน้ำ ชูกำลัง แก้อ่อนเพลีย ทำให้เจริญอาหาร แก้ไข้เพ้อกลุ้ม แก้ไข้เพื่อปถวีธาตุ(ธาตุดิน) แก้โรคตา แก้พิษโลหิต และกลิ่นสาบสางในร่างกาย