ภาพบรรยากาศอบรมวาดภาพสีน้ำ ขั้นสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2554