อบต.ควนโดน
อบต.ควนโดน จ.สตูล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว
15/05/2018
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22/05/2018

บัวหลวง

ดีบัว

ดีบัว

เมล็ดบัว

เมล็ดบัว

เกสร

ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง

ฝักบัว

ฝักบัว