ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของบัว มีดังนี้
18/08/2011
บัวหลวง : เกสรบัวหลวง
19/08/2011

บัวหลวง : ฝักบัว (Torus)

องค์ประกอบทางเคมี  มีสารประกอบพวกโปรตีน ,คาร์โบไฮเดรตและพวกอัลคาลอยด์หลายชนิด
สรรพคุณ   แก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ตกเลือด ตะคริวที่ท้องและใช้ห้ามเลือด
นำไปใช้

  • ใช้ภายใน นำฝักบัวแห้งหนัก  5-10 กรัม  ต้มเอาน้ำดื่ม หรือบดเป็นผงทำเป็นยาลูกกลอน
  • ใช้ภายนอก  ต้มเอาน้ำอาบหรือทำเป็นยาพอก